Arbete och familjeliv

AV: Hammar, Åsa / Bo Andersson

Beskrivning:

En antologi om arbete och familjeliv, som ger en mångfacetterad bild av att bli och vara döv.