Arbetsmiljö faktabok

AV: Carlsson, Kjell

Beskrivning:

Boken beskriver arbetsmiljöns inverkan på människan i bl.a. miljö-, skydds- och säkerhetsfrågor inom olika yrkesområden och skolan. Sambandet hälsa, arbetsmiljö, ergonomi och ekonomi belyses. I boken finns en handledning i Första hjälpen.