Bodenmetoden

AV: Hansson, Gurl

Beskrivning:

Ett tipsmaterial för lärare som vill utveckla elevens språkförmåga och språkliga medvetenhet. Eleven styr och påverkar själv övningarna. Främst för elever inom särvux, motsvarande grundsärskolan.