Bönder och bergsmän

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Bönder och bergsmän behandlar arbete, bostad, redskap och produkter i bonde- och hantverkarsamhället (1500- och 1600-talet).