Come along with me

AV: Wramner, Louise

Beskrivning:

Materialet tränar dialoger i vardagliga situationer i engelsktalande. Samtliga dialoger lämpar sig för rollspel och dramatiseringar.