Dag ett År fem

AV: Forsling, Peter

Beskrivning:

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att föreställa sig hur framtiden kan se ut. Frågor som ”Vad ska jag jobba med?”, ”Var ska jag bo?” eller ”Vilket stöd har jag rätt till?” kan vara svåra och abstrakta att förstå och hitta svar på. Pärmen ”Dag ett år Fem” är tänkt att vara ett stöd i arbetet att få svar på elevens frågor och funderingar. Syftet är att eleven under arbetet med pärmen ska se hur livet kan se ut efter avklarad skolgång när det gäller sysselsättning, boende, fritidsintressen och ekonomi. Pärmen är indelad i olika delar som tar upp alla relevanta områden. Varje del tar upp olika frågeställningar som eleven kan utgå ifrån när han/hon arbetar. När samtliga områden har gåtts igenom och de flesta frågor är besvarade så har eleven all relevant information samlad på ett och samma ställe som sedan är aktuell när skolan är slut. Eleven kan då använda pärmen som uppslagsbok som är anpassad och utformad efter den specifika elevens behov och situation.