Elektricitet

AV: Jungheim, Lena / Olsson, Elsa

Beskrivning:

Elektricitet handlar om ämnen som leder ström, elsymboler, batterier, spänning, effekt, säkringar, elsäkerhet etc Fysikserien består av fem häften. Detta elevmaterial ingår i vår baskurs i No vilket omfattar 4 arbetsområden: biologi, fysik, kemi och naturkunskap. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna samt väl tilltaget svarsutrymme. För samtliga material i No-serien gäller att de är primärt utvecklade för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10–16 år.