Emma berättar

AV: Haunss, Marit

Beskrivning:

En bok om en liten flicka med hörapparat. Boken gör barn i allmänhet och hörselskadade barn i synnerhet, intresserade av språket och kan ge upphov till pratstunder kring de svåra frågorna kring funktionshindret. Den ger också ren, lustfylld läsning. A5 format