Från Barn till Ungdom faktabok

AV: Forsman, Gerd / Nylander-Widz, Agneta

Beskrivning:

Boken handlar om barn- och ungdomsfrågor. Frågor som tas upp är bl.a. föräldrarollen, barnets utveckling, skoltiden, samhällets omsorg om funktionshindrade. Varje avsnitt har frågor, arbets- och diskussionsuppgifter.