Kan du så kan jag, lekmöjligheter för alla

AV: Pilups, Annika / Olsson, Eva

Beskrivning:

Ett kompendium med idéer om hur vardagen i förskolan kan stimulera ett barn med funktionshinder. Alla i gruppen bör ges tillfällen att delta och påverka. Genom att vara fantasifulla, flexibla och lyhörda kan vi som pedagoger överbrygga de flesta hindren i barngruppen. Ur innehållet: anpassning av miljön, grupplekar, anpassade ringlekar, aktiviteter i samlingen, material för skapande, rollekar, förberedelser inför skolstart…