Kemi 3 - Vardagens kemi

AV: Jungheim, Lena / Olsson, Elsa

Beskrivning:

Häftet behandlar varningssymboler, syra och bas, indikatorer, surt och basiskt, pH, ytspänning och tvättmedel. Vår serie i kemi består av fyra häften. Till samtliga ingår facit. Detta elevmaterial ingår i vår baskurs i No vilket omfattar 4 arbetsområden: biologi, fysik, kemi och naturkunskap. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig. Samtliga häften är utformade på ett mycket perceptionsvänligt sätt. Stor text, tydliga bilder, noggrant avvägd informationsmängd per sida samt väl tilltaget svarsutrymme. För samtliga material i No-serien gäller att de är primärt utvecklade för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10–16 år.