Kommunikation och samspel i arbetslivet Lärarhandledning

AV: Linder Eina / Lundén-Welden Åse

Beskrivning:

I lärarhandledningen beskrivs framväxten av och utgångspunkter för läromedlet Kommunikation och samspel i arbetslivet. Du finner också förslag på kompletterande material samt förslag på hur du kan utveckla lärobokens texter och diskussionsfrågor. Arbetsbokens övningar kompletteras i lärarhandledningen med förslag på i första hand gruppaktiviteter. I lärarhandledningen finns samma solros som i läroboken. I lärarhandledningen betyder solrosen att det finns konkreta förslag på övningar. Vi ger också förslag på exempelvis referenslitteratur, länkar och film. Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Hämta fil.