Mer lätt att läsa för vuxna: Konserten

AV: Wramner, Louise

Beskrivning:

KONSERTEN handlar om när Anna, Samira, Lamal och Lasse går på samma konsert I serien "Mer lätt att läsa för vuxna", ingår 10 titlar Det är lättlästa historier skrivnna för vuxna. I serien ingår: • Den nya frisyren • Solrosorna • Skatorna • Bussresan • På arbetet • Fisketuren • I skogen. • Konserten • Luciafesten • Nu är det jul igen Texterna i i serien Mer lätt att läsa för vuxna har till största delen ljudenlig stavning men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Varje sida har 1-3 meningar. Innehållet i texterna anknyter genomgående till erfarenheter och vardagssitiuationer som går att relatera till för läsaren. För illustrationer svarar Lasse Wennerstrand. Till alla häften i serien Mer lätt att läsa för vuxna finns lärarhandledning, frågor och diskussionsuppgifter som pdf. Hämtas på www.bokverkstan.se under hämta fil