Minnesverkstan bok inkl inplastad plansch

AV: Holmquist, Ulla

Beskrivning:

Minnesverksta’n är en berättelse för stora och små om minnets funktion i inlärningsprocessen. Materialet består av ett häfte med fakta och roliga övningar samt en plansch över verksta’n med dess avdelningar: •korttidsminnet •arbetsminnet och •långtidsminnet. Minnesverksta’n är ett lättanvänt material för pedagoger som vill ge sina elever en förståelse för minnets olika funktioner i skolarbetet. Materialet kan hjälpa elever bli mer aktiva och medvetna om sitt eget lärande. Minnesverksta’n kan också användas av psykologer och specialpedagoger i kartläggningsarbetet av en enskild elevs lärandesituation. Kontakt med författaren Ulla Holmquist fås via psykologibyran@gmail.com För mer info om PsykologiByråns verksamhet samt föreläsningar om Minnesverksta’n se www.psykologibyran.se.