Mycket att fira

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

Boken beskriver hur olika högtider firas runt om i världen och numera allt oftare även i ett mångkulturellt Sverige. Persiskt nyår, judisk påsk, muslimsk Ramadan och samisk nationaldag är några exempel. Texten är lättläst och de många bilderna förtydligar innehållet. Mycket att fira är i första hand tänkt för elever i gymnasiesärskolan men passar givetvis många andra grupper som har behov av lättläst material i ämnet, exempelvis elever som läser på Sfi. Till boken finns en arbetsbok där uppgifterna utgår från innehållet i läseboken. Uppgifterna är av skiftande karaktär och svårighetsgrad.