När hände vad i dövas historia

AV: Hammar, Åsa/Bo Andersson

Beskrivning:

Boken förtecknar år för år viktiga händelser i de dövas historia från antiken till vår egen tid. Ett omfattande register underlättar för den som söker uppgifter om särskilda personer, skolor, organisationer eller bestämda händelser i Sverige och utomlands.