Ordkunskap

AV: Haggren, Gun

Beskrivning:

Ett illustrerat temahäfte med förkortningar, ord som förekommer vid sammanträden, i debatter, inom idrotten och teatern, synonymer och äldre talesätt, motsatsord m.m. som eleven möter i det dagliga livet. Stor stil