Pluralövningar 1

AV: Palmertz, Birgitta

Beskrivning:

I detta häfte övas svenskans pluralformer. Syftet är att elever med svenska som andra språk blir medvetna om vilka pluralformer som finns i svenska språket.