Resor post och tidningar

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Resor, post och tidningar redovisar hur man reste och restiderna förr i tiden. Vidare behandlas postgången och nyhetsspridningen under 1500- och 1600-talet.