Ritningsläsning

AV: Byquist, Conny

Beskrivning:

En grundkurs i ritningslära, där eleven använder penna, linjal och passare. Inom varje avsnitt finns övningar.