Så jobbar vi i bild

AV: Lundborg, Karin

Beskrivning:

Denna metod- och idébok är en inspirationskälla för lärare,planerad efter kursplanerna ämnet Bild. Boken är indelad efter läsåret. Förslag på teman och aktiviteter för varje årstid och högtider presenteras. Innehåller färgfoton av elevarbeten.