Tolka bilder

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

I "Tolka bilder" analyseras bilder utifrån hur de används. Reklam, nyhets, propaganda, informations och konstnärliga bilder behandlas. . Boken tar upp vad som kännetecknar bilder utifrån deras användning och varför de utformas på ett visst sätt. Bildernas budskap granskas. Iakttagelser av hur män, kvinnor och barn presenteras i bild finns med och även hur bildspråket har ändrats med tiden, tex reklambilder förr och nu. Genom att arbeta med "Tolka bilder" ska eleven få en medvetenhet om att bilder kan ha olika syften och en förståelse för att att bilder används för att påverka oss på olika sätt. Målet är att eleven ska kunna kritiskt granska de bilder som hon/han möter och förstå att många av dessa bilder har som uppgift att ge en påverkan. "Tolka bider" ska också ge en inspiration i det egna bildskapandet. Boken har en lättläst text med tillräckligt stor grad på bokstäverna, luft mellan stycken och mellanrubriker.