Upptäck jorden arbetsbok

AV: Palo, Birgitta

Beskrivning:

Arbetsuppgifterna baseras på innehållet i huvudboken. Det är en fördel om eleverna dessutom har tillgång till Internet, kartbok, turistbroschyrer över Sverige och Stockholm samt en karta över hemorten.