Vad betyder ordet kopunderlag

AV: Palmertz, Birgitta

Beskrivning:

Ett kopieringsunderlag i svenska som andra språk. Det finns en uppsjö av ord i det svenska språket som har flera betydelser. I detta material görs eleverna uppmärksamma på detta och därmed förbättras deras läsförståelse. Man måste tänka på rimligheten när man läser. Materialet är framtaget i första hand för döva elever men passar även andra elever med svenska som andra språk. Det finns två typer av arbetsövningar i detta material. Fet stil i innehållsförteckningen betyder att det är fylligare text på arbetsmaterialet.