Årstidsresan

AV: Martina Wilen, Berit JohanssonBeskrivning:

Årstidsresan, är det nya basläromedlet för träningsskoleinriktningen i grundsärskolan. I ”Årstidsresan” följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv. Basläromedlet Årstidsresan är ett mycket stort material som innehåller en rad olika komponenter. Lärarhandledning, Faktahäften, Lottospel, Sagor och Årstidsplanscher är tryckt material. Som PDF finns Färdighetsövningar, Matematikövningar och Bildbanken. Kompletterande handledningsmaterial finn också som PDF Lärarhandledningen består dels av ett tryckt häfte och dels av PDF-filer. Häftet innehåller en beskrivning av den pedagogiska metoden i materialet och beskrivningar av de olika delarna i ”Årstidsresan” och hur dessa används. Där finns också förslag på en årsplanering. Som PDF finns tips om Utematematik, Estetisk verksamhet och till Hemkunskap. Tips ges också på hur undervisningen kan bedrivas utomhus. Förslag på 24 olika Temalektioner finns också som PDF. Den stora friheten i materialet gör att olika lärare kan använda det på olika sätt. Faktahäften, ett för varje årstid, innehåller grundläggande fakta om årstiden. Informationen ska vara ett komplement till pedagogens egna kunskaper. Häftena är rikt illustrerade. Årstidsresans Lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler på ett lustfyllt sätt. De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbilder och tecken till ordbilderna. Lottospelen ger möjlighet till varierad träning då de finns i olika varianter och med olika svårighetsgrader. Spelen följer årstiderna. Lotto är ett både roligt och spännande sätt att lära. I lottospelen tränas turtagning, att se lika – lika och att generalisera. Genom att lotto finns i olika varianter går det att enkelt individanpassa till den variant som bäst passar varje elev. Lottospelen i materialet är nivå anpassat utifrån fyra nivåer. •färg – färg. •färg - svartvit. •färg - ordbild. •färg – tecken. Lottospelen innehåller ett stort antal spel med 4, 9 och 16 bitars lotto. Mer information finns Årstidsresan Lottospel i webbshoppen. Årstidsresans Sagor består av 12 illustrerade storböcker. De innehåller berättelser om bla djur och fåglar. Sagorna är avsedda för högläsning. Mer information finns under respektive saga i webbshoppen Årstidsplanscherna kan användas som inspirationsbilder vid tematiskt arbete runt årstiderna, där eleven får titta på och diskutera vad som är utmärkande för den aktuella årstiden. Färdighetsövningarna (PDF), innehåller övningar på olika nivåer där eleverna bl.a. får: •måla. •klippa. •hitta ordbilder. •hitta tecken. •se lika – lika. •hitta rätt väg. Övningsbladen utgår från den aktuella årstiden. Årstidsresan innehåller 771 sidor/färdighetsövningar Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. Matematikövningarna är utformad på ett sådant sätt att eleven först får se ”lika – lika” (kotte mot kotte ex.), och där sedan övningarna successivt ökar i svårighetsgrad. Eleverna får arbeta utifrån sin egen erfarenhetsgrund, för att bygga upp förståelsen för vårt talsystem. Matematiska begrepp övas. Årstidsresan innehåller 2252 sidor/matematikövningar. Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. En Bildbank innehållande 447 bilder i färg och svart/vitt till alla årstidernas teman medföljermaterialet. Årstidsresan är utvecklad för träningsskoleinriktningen inom grundsärskolan men är också ett mycket lämpligt material för förskoleklass och grundsärskola. Illustrationerna är gjorda av Maria Öqvist Skollicens, obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se Det skickas alltid både student och lärarinloggning. Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.

Paket