Bokstavsböckerna

AV: Häggström, EvaBeskrivning:

Ett läromedel för den grundläggande läs- och skrivinlärningen med långsam stegring av svårighetsgraden. De nio första häftena presenterar vokalerna. De följs av konsonanthäften där sammanljudning tränas. Målet är att eleven ska kunna läsa, förstå och skriva ord och meningar med både ljudenligt stavade ord och ord med dubbeltecknad konsonant.

Paket