Det ska vi fira, Mycket att fira

AV: Lindblad, KerstinBeskrivning:

En bok som berättar om hur vi firar jul, påsk, midsommar och andra helger med stark tradition i Sverige. Boken har en lättläst text och är rikt illustrerad. Boken är främst tänkt för elever i särskolan med utländsk bakgrund, men den passar väl för övriga elever i grundsär, gymnasiesär och särvux. Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.

Paket