FIXA

AV: Lindblad, KerstinBeskrivning:

Böckerna beskriver moment för moment hur man tvättar, städar och sköter köket. Texten är lättläst och de många bilderna förtydligar det som beskrivs. Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Hämta fil.

Paket