HELP Read Start, bokpaket

AV: Cecilia LundhBeskrivning:

HELP Read start är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Nivåindelningen innebär en stegvis progression och ett strukturerat arbetssätt för elev och lärare. A-nivån börjar med korta ljudenligt stavade ord med 5 korta vokaler och 21 konsonanter, orden blir därefter längre och mer komplicerade och på F-nivån avslutas serien med ord som innehåller alla kombinationer av dubbelvokaler. HELP Read Start ger elever med dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter texter som stegvis och strukturerat tränar avkodning och läsflyt på engelska. Texterna kan också användas för träning av läsförståelse och för att utvidga ordförrådet.

Serie