Jag läser ännu mer paket läsebok + arbetsbok + handledning

AV: Eriksson, EvaBeskrivning:

Jag läser ännu mer vänder sig till elever på gymnasiesärskolans individuella program och till särvuxelever som är på väg att utveckla sin läsning och förståelse av lästa texter. Jag läser ännu mer är en komplettering av Jag läser mer. Materialet innehåller: •en läsebok. •en lärarhandledning. •en arbetsbok. (Fler arbetsböcker går att beställa separat.) Jag läser ännu mer har samma metod för läsinlärning som övrigt material i samma serie. Det finns inga nya ordbilder i materialet. Illustrationer är samma som i läseboken Jag läser mera

Paket