Kommunikation och samspel i arbetslivet

AV: Linder Eina / Lundén-Welden ÅseBeskrivning:

Kommunikation och samspel i arbetslivet består av två böcker, en lärobok och en arbetsbok. I denna arbetsbok hittar eleven olika typer av uppgifter att arbeta med. Arbetsboken följer lärobokens tema och ger möjlighet till repetition och fördjupning av lärobokens innehåll. Kommunikation och samspel i arbetslivet har en tydlig arbetslivsinriktning och vänder sig till elever som läser vid särskild utbildning för vuxna eller på något av gymnasiesärskolans program. Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.

Paket