Öppna dörren

AV: Beskrivning:

Öppna dörren till svenska språket är avsett för elever utan några kunskaper i svenska språket. Materialet är indelat i 5 teman. Genom många bilder, underlättas förståelsen. Materialets delar är: - Presentation och kläder - Skolan - Kroppen - Hemmet - Djur och växter ”Öppna dörren till svenska språket” innehåller ord och fraser inom dessa områden. Detta läromedel togs fram för att användas vid Introduktionsskolan i Bergsjön, Göteborg. Lämpligt inom SFI och svenska som andra språk.

Paket