Rolig räkning

AV: Hedlund, Lena / Häggström, Eva



Beskrivning:

Ett matematikmaterial med många övningar uppdelat på fem häften och med långsam stegring av svårighetsgraden. Del 1 behandlar addition och subtraktion inom talområdet 1–10.

Paket