Smart att veta

AV: Lindblad, KerstinBeskrivning:

I den här boken kan man läsa om demokrati. Och om hur demokratin fungerar i Sverige. Vem som gör vad i regering och riksdag. Hur man röstar i allmänna val. Vilka partier som finns och vad de står för. Här står också om hur man kan vara med och bestämma om annat som man är intresserad av. Elevråd och idrottsföreningar är ett par exempel. Smart att veta om demokrati har en lättläst text, luftig layout och är rikt illustrerad, allt för att göra innehållet tydligt och begripligt. Boken är främst tänkt för elever i gymnasiesärskolan nationella programmet samt särvux, men passar alla som har behov av lättlästa texter på området, exempelvis elever på SFI. Till Smart att veta om demokrati finns arbetsboken ”Vad vet du om demokrati” och ”Demokratispelet”. Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.

Paket