Tanketräning

AV: Roy, Aruna / Wallenkrans, PiaBeskrivning:

Tanketräning Elevhäfte är upplagt i olika kapitel med stegrad inlärningsgrad avsett för barn från 5 år och uppåt. Varje kapitel bygger på det föregående. Eleven får fylla i sitt svar, rita eller måla, i den tomma rutan på varje sida. I takt med att övningarna i häftet klaras av, lär sig barnen att organisera hela den process som har med tänkande att göra. De lär sig också att tillämpa det de tänkt, att inte fastna i vissa tankebanor, och de utvecklar hela tiden den viktiga tankeprocessen. Rättningsmall till övningarna finns i Lärarhandledningen Tanketräning. Den baserar sig på utvärderingar av hur barn förväntas svara i olika åldrar. Det finns dock vida gränser.

Paket