Träna mera

AV: Frisk, Lars-OlofBeskrivning:

I träna meraböckerna tränar eleven ljudsäkerhet, noggrannhet i avläsning och självständigt arbetssätt på elementär nivå. På ena sidan kombineras bild och text. Andra sidan ger möjlighet till skrivövningar för att förstärka inlärningen. Ljudenlig stavning.

Paket