Han slet hund i många år

AV: Pressfeldt-Lebenberg, Kristina

Beskrivning:

Svenska uttryck är inte alltid så lätta att förstå, speciellt inte om man har svenska som andra språk. I denna bok förklaras en mängd svenska uttryck. HAN SLET HUND I MÅNGA ÅR tar upp uttryck där något djur förekommer. Det finns enkla förklaringar till 321 uttryck och många har fantasifulla illustrationer.